fbpx
slider mask

Aktualności

Czym jest kultura bezpieczeństwa żywności?

15 marca 2021

3 marca 2021 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wprowadzające zmiany do załączników (WE) nr 852/2004. Wśród nowości pojawiła się kwestia redystrybucji żywności oraz kultury bezpieczeństwa żywności. Co oznaczają te zagadnienia i jak się zastosować do nowego prawa?

 

Kultura bezpieczeństwa żywności

 

Kultura bezpieczeństwa żywności została w rozporządzeniu skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora spożywczego. Stanowi ona szereg wymogów dotyczących odpowiedniego obchodzenia się z produktami, nadzoru oraz dbania o rozwój technologicznych pod względem bezpieczeństwa.

Główne wymogi postawione przez Komisję przedsiębiorstwom to:

 • zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w bezpieczną produkcję i dystrybucję żywności;
 • produkcja bezpiecznej żywności i angażowanie wszystkich pracowników w praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;
 • otwarta i jasna komunikacja między wszystkimi pracownikami w przedsiębiorstwie, w tym informowanie o odstępstwach i oczekiwaniach;
 • dostępność wystarczających zasobów do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego obchodzenia się z żywnością.

 

Nowe prawo wymaga również pewnych zamian organizacyjnych i zarządczych, a w szczególności:   

 • zapewnienia jasnego określenia ról i zakresu odpowiedzialności w ramach każdej działalności przedsiębiorstwa spożywczego;
 • utrzymania integralności systemu higieny żywności podczas planowania i wdrażania zmian;
 • sprawdzania, czy kontrole są przeprowadzane terminowo i skutecznie, a dokumentacja jest aktualna;
 • Zapewniania odpowiednich szkoleń i nadzoru dla personelu;
 • zapewniania zgodności z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi;
 • zachęcania przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i najlepszych praktyk.1

 

 

 

 

 

 

 

Co kultura bezpieczeństwa żywności oznacza dla firm?

 

Unia Europejska włącza wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności w działania zwiększające bezpieczeństwo produktów. Zarówno pracownicy mający bezpośredni kontakt z żywnością jak i członkowie kadr zarządzających stali się odpowiedzialni za stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Z wymagań opublikowanych w Rozporządzeniu wywnioskować można główne środki, poprzez które Unia ma zamiar wdrożyć kulturę bezpieczeństwa żywności. Są to przede wszystkim:

- poprawa komunikacji i jasnego określania obowiązków,

- zwiększenie nadzoru w przedsiębiorstwach,

- rozwój nowych technologii dla bezpieczeństwa produktów,

- szkolenia i dostęp do wiedzy.2

 

Zatem nowe przepisy oznaczają zwiększenie nacisku ze strony Unii na wprowadzanie w życie powyższych punktów. Przedsiębiorstwa związane z produkcją żywności powinny spodziewać się bardziej restrykcyjnych kontroli oraz zwiększonych wymagań dotyczących kontroli wszystkich procesów oraz identyfikowalności produktu. Kontrola ta obejmować będzie także obecność alergenów w żywności oraz produktach obecnych podczas jej produkcji i transportu. Rozporządzenia? dodaje do jednego z załączników punkt dotyczący koniecznej dbałości o usuwanie substancji wywołujących alergie lub nietolerancje również z pojemników służących do zbierania, transportu i innych czynności okołoprodukcyjnych. Czynności te rozszerzają ogólne rozumienie dbałości o higienę całego sprzętu produkcyjnego.

 

Bezpieczeństwo redystrybucji

 

Nowe wytyczne zyskała także żywność poddawana redystrybucji. Producent żywności może przekazać produkty w ramach darowizny, pod warunkiem, że poddane zostaną odpowiedniej kontroli i nie wykazują nieprawidłowości. Kontrola obejmie przede wszystkim:

- termin przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości,

- warunki przechowywania oraz przewożenia, w tym przede wszystkim temperaturę,

- stan opakowania,

- datę zamrożenia,

- cechy badane organoleptycznie,

- dla wyrobów pochodzenia zwierzęcego – identyfikowalność produktu.

 

 

 

 

Traceability nowym wymogiem prawa UE?

 

Po raz kolejny Unia zwraca szczególną uwagę na potrzebę identyfikowania i śledzenia produktów spożywczych w całości łańcucha dostaw. Coraz częściej traceability obecne jest od samego jego początku, np. od wysiewu roślin wchodzących w skład produktu spożywczego. Kontrola obejmuje wszelkie procesy produkcyjne, warunki przechowywania oraz transportu, docierając nawet do dystrybutorów. Teraz zwrócono uwagę również na ostatnie ogniwo łańcucha: redystrybucję. Nawet produkt, którego droga teoretycznie już się skończyła i nie zostaje sprzedany, nadal musi podlegać śledzeniu. Identyfikowalność pozwala na szybkie reagowanie w przypadku niepożądanych reakcji wśród obdarowanych redystrybuowaną żywnością. Szybkie wycofanie wadliwej partii daje realne korzyści dla zachowania bezpieczeństwa konsumentów i samych producentów. Redukuje koszty producenta poprzez wycofanie jednej partii lub jej części, a nie całych dostaw.

 

Traceability wychodzi po raz kolejny na pierwszy plan wśród sposobów na osiągnięcie jak najwyższej jakości i bezpieczeństwa w bardzo długim i rozproszonym łańcuchu dostaw żywności europejskiej. Opisane powyżej Rozporządzenie w dwóch miejscach wspomina o konieczności wprowadzenia identyfikowalności: w temacie redystrybucji oraz przy okazji obowiązków przedsiębiorców względem nowej kultury bezpieczeństwa. W zmienionym załączniku wspomina się o propagowaniu nowych technologii dla bezpieczeństwa, a na tym właśnie bazuje traceability oraz takie rozwiązania jak TraceON. Informacje przypisane do produktu lub partii są na bieżąco aktualizowane i wygodnie wyświetlane, zatem producent posiada stały wgląd online w lokalizację, warunki przechowywania oraz historię danego wyrobu. A to już ogromny krok w stronę wprowadzenia wymaganej przez Unię nowej kultury bezpieczeństwa.

 

Aktualizacja prawa żywnościowego

 

Unia Europejska nie ustaje w próbach dopracowania prawa żywnościowego i uściślania norm dotyczących zawartości różnych substancji w produktach spożywczych. Średnio kilka razy w miesiącu wydawane są nowe wytyczne dotyczące dopuszczonych maksymalnych stężeń, obowiązku odpowiedniego znakowania produktów lub nawet całkowite zakazy stosowania konkretnych składników. Tylko w tym roku UE wydało szereg rozporządzeń i nowelizacji dotyczących np. nowych limitów dla suplementów diety, herbat i suszonych ziół,  zakazu stosowania pochodnych hydroksyantracenu, planowanego oznaczania śladu węglowego na etykietach, warunków stosowania trans-resweatrolu w suplementach i wiele innych.3 To wszystko w znacznym stopniu wpływają na pracę przedsiębiorstw sektora spożywczego. Szybkie reagowanie na nowości oraz potrzeba ciągłego wykazywania zgodności produktów z normami może powodować spore trudności organizacyjne. Firmy, które nie posiadają odpowiedniej kontroli oraz systemów rejestrujących zabiegi i wdrożone procesy, nie mogą wykazać podczas kontroli, że zastosowały się do najnowszych wytycznych. Producent może również łatwo przeoczyć niezgodności w wydawanym towarze, a to rodzi ryzyko potencjalnych kar i kryzysu wizerunkowego. Warto zatem zastanowić się, czy traceability nie będzie dla firmy odpowiednim środkiem zaradczym na problem pojawiających się wciąż nowych wytycznych.

 

 

TraceON to system wdrażający traceability czyli identyfikowalność produktu w firmach. Zobacz naszą przykładową realizację w Grupie Mularski. Przedstaw nam charakterystykę pracy i działanie swojej firmy, a my dopasujemy rozwiązania do Twoich metod.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i bieżącego śledzenia informacji dotyczących nowości w prawie żywnościowym oraz nowinek związanych z kontrolą jakości produkcji. Zapraszamy na www.traceon.pl i na nasze profile w mediach społecznościowych.

 

 

Źródła:

[1]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0382&qid=1615031762664 

[2]  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0382&qid=1615031762664 

[3] https://eur-lex.europa.eu/search.html?name=collection%3Aeu-law-legislation&type=named&qid=1615806003684&DD_YEAR=2021&AU_CODED=SANTE 

 

Producentem systemu TraceOn jest firma

Korsol Sp. z o.o.
ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

 +48 601 501 386
 kornel.grzywocz@korsol.pl

Anna Mańka

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

 +48 32 494 50 50
 natalia.jakubiec@korsol.pl