fbpx
slider mask

Aktualności

Polityka środowiskowa i żywnościowa

21 lipca 2021

Poprawa światowych wskaźników odżywiania ludzkości zależna jest przede wszystkim od zwiększenia spożycia warzyw i owoców oraz dążenia by stały się główną częścią codziennego menu.

 

Takie działanie ma szansę wywrzeć pozytywny wpływ na populację ludzką oraz planetę, jeżeli wspomogą je wspólne, zorganizowane wysiłki oraz inwestycje dla rozwoju produkcji i wydajności sektora spożywczego. 

Jednakże równolegle przyczyniać się należy do zmniejszenia śladu środowiskowego, zwiększyć plony, poprawić sposób przechowywania i dystrybucji, tak by ograniczyć straty i marnotrawstwo. Ważne jest także utrzymanie jakości (szczególnie odżywczej), wydłużanie czasu możliwego przechowywania na półkach oraz edukowanie konsumentów na temat zalet zdrowotnych spożywania owoców i warzyw.

 

Trudności sektora rolnego

 

Wszystkie państwa mierzą się z indywidualnymi wyzwaniami ze względu na różne warunki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, w których sektor żywnościowy musi funkcjonować. Niski wskaźnik spożycia zdrowej żywności pozostaje jednak nadal problemem nawet w krajach, w których dostępność owoców i warzyw nie jest w żaden sposób ograniczona. Gdzie zatem leży problem? W wysokich cenach. Zwiększenie wydajności produkcji to szansa na obniżenie kosztów, jakie ponosi konsument i planeta. Redukcja strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw to z kolei szansa na obniżenie śladu środowiskowego oraz, po raz kolejny, cen. Sprzyjająca tym zmianom polityka jest kluczowa dla zrównoważonej produkcji oraz zwiększenia konsumpcji produktów świeżych.

 

 

Jak polityka może wspomóc produkcję zdrowej żywności?

 

Polityka społeczna może mieć wpływ na wszystkie ogniwa łańcucha dostaw owoców i warzyw, dzięki czemu zmienia także strategie produkcyjne i zwyczaje żywieniowe. Przemiany polityczne mogą być związane z:

 • Tworzeniem odpowiedniego środowiska żywieniowego, ułatwianiem spożywania świeżych produktów. Zawierać się w tym mogą kampanie dla podniesienia świadomości i zmiany zachowania konsumentów.
 • Formułowaniem wytycznych dotyczących zróżnicowanych i zdrowych diet opartych o warzywa i owoce.
 • Stosowaniem polityki nabywczej jako środka promocji zdrowego odżywiania.
 • Zintegrowaniem planu żywieniowego w szkołach oraz szkolnych menu w oparciu o lokalne, mniejsze rolnicze zakłady produkcyjne w celu promowania trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
 • Zachęcaniem do produkcji warzyw i owoców (również zrównoważonej produkcji nasion) poprzez ulgi podatkowe.
 • Tworzeniem przyjaznego środowiska dla małych i średnich producentów uczestniczących w łańcuchach produkcji oraz zawieraniem z rolnikami umów wspierających zrównoważony rozwój.
 • Promowaniem bioróżnorodności poprzez zachęcanie do spożycia produktów lokalnych oraz odmian typowych dla danej szerokości geograficznej.
 • Lepszym zarządzaniem oraz redukowaniem pestycydów w produkcji przy wsparciu prawodawstwa i wiedzy na temat bezpiecznych substancji i zbiegów. Kluczowe jest także przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi oraz używaniu niezarejestrowanych pestycydów.
 • Wspieraniem wymiany międzypaństwowej materiałów koniecznych do prowadzenia upraw.
 • Dopilnowaniem, by prawodawstwo i normy wspierały handel bezpieczną żywnością, tak by zwiększyć dostęp do świeżych produktów roślinnych w każdym miejscu i o każdej porze roku.
 • Redukowaniem strat w łańcuchach dostaw. W krajach o niskim dochodzie na mieszkańca, tego typu polityka może zakładać również wzmacnianie wydolności organizacji producenckich oraz zwiększanie nakładów na infrastrukturę – drogi, nawadnianie, pakowalnie, chłodniczy łańcuch dostaw (dla ułatwienia działań po zbiorze oraz operacji dystrybucyjnych).
 • Redukowaniem marnotrawstwa żywności w łańcuchach dostaw. W bogatszych krajach, gdzie marnotrawstwo żywności występuje w największej skali, strategie polityczne mogą zakładać dopasowanie standardów rynkowych do specyfiki owoców i warzyw oraz wykorzystanie ich nagromadzenia w redystrybucji (banki żywności).
 • Wspieranie researchu, rozwoju i innowacji podejmowanych dla zwiększenia wydajności i zrównoważenia łańcuchów produkcji warzyw i owoców.

 

 

 

Dane konieczne do rozwoju odpowiedniej polityki

 

Innowacje oraz inwestycje w sektorze mają spory potencjał, by znacznie wzmocnić wydajność produkcji warzyw i owoców oraz by umożliwić rozsądną konsumpcję.

Skuteczna polityka i związane z nią inwestycje wymagają jednak wiarygodnych źródeł danych. Holistyczna i zintegrowana agenda zasilana wartościowymi informacjami na każdym etapie produkcji z pewnością pozwoli zbalansować popyt i podaż oraz zwalczać niedożywienie. Wymagania co do danych to między innymi:

 • Bardziej dokładne dane z produkcji średnich i mniejszych firm dla lepszego pojęcia ich wkładu w wydajność sektora.
 • Informacje pozwalające szacować, gdzie straty i marnotrawstwo wewnątrz łańcuchów dostaw są najbardziej znaczące (i co je powoduje). W tym mogą się zawierać skala i poziom potrzebnych technologii, wskazówki co do działań zaradczych oraz zwiększania dostępności finansowej produktów świeżych.
 • Badania na temat występowania i ochrony endemicznych owoców i warzyw, szczególnie wielorocznych, jako że mogą one przyczynić się do zwiększenia wartości odżywczej codziennego jadłospisu oraz do wzmacniania adaptacji do zmian środowiskowych.

 

Polityka przemian pomiędzy sektorami, partnerstwo

 

Różnorodność sektora produkcji warzyw i owoców wymaga od rządów działań wykraczających poza samą branżę. W rozwój innowacji, technologii i infrastruktury zaangażowane mogą być także sektory prywatne, społeczeństwo oraz instytucje badawczo-naukowe. Wsparcie udzielane w kwestii przemian oraz wzmacniania branży owocowo-warzywnej dotyczyć może także koordynowania i negocjowania wpływów ze źródeł publicznych i prywatnych.

Jakie mogą być aspekty współpracy międzysektorowej?

 

 • Połączenie sektora prywatnego i publicznego dla poprawy komunikacji i opracowania wspólnej strategii rynkowej w celu zwiększenia konsumpcji, zdobywania nowej wiedzy o warzywach i owocach oraz promowania zmiany nawyków żywieniowych.
 • Promowanie badań i rozwoju struktur w celu wprowadzania innowacji w sektorze owocowo-warzywnym. To może skutkować obniżeniem strat i marnotrawstwa oraz wzrostem popularności inteligentnych opakowań zapobiegających przedwczesnemu zepsuciu.
 • Praca ze społeczeństwem obywatelskim oraz organizacjami, w celu zbudowania i wzmocnienia globalnych łańcuchów jakości.

 

Chcesz lepiej dbać o jakoś produkcji (nie tylko owoców i warzyw)? Sprawdź, jak działa system TraceON.

 

 

 

 

 

 

#food #foodsafety #traceability #owoce #warzywa #traceon #fruit #vegetables #quality #GAP #HACCP #certyfikat #certificate #healthyfood #policy #foodpolicy #supplychain #łańcuchjakości #łańcuchdostaw #nutrition #climate

 

Źródło: http://www.fao.org/faostat/en/#home

 

Producentem systemu TraceOn jest firma

Korsol Sp. z o.o.
ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

 +48 601 501 386
 kornel.grzywocz@korsol.pl

Anna Mańka

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

 +48 32 494 50 50
 natalia.jakubiec@korsol.pl