fbpx
slider mask

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wody 2022

22 marca 2022

Międzynarodowy Dzień Wody 2022. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wody, który przypada 22 marca FAO przypomina o nieocenionej roli wód gruntowych w naszych ekosystemach.

FAO prowadzi działania edukacyjne dotyczące światowych zasobów wody poprzez kampanię Groundwater - Making the invisible visible – Woda gruntowa, ujawnić to, co niewidoczne.

 

Wody gruntowe są zwykle dla nas niewidoczne, jednak ich wpływu doświadczamy w każdym miejscy na ziemi. Poza zasięgiem wzroku, pod naszymi stopami, woda ta stanowi ogromny skarb, od którego zależy nasze życie.

Niemal cała ciekła woda pitna na świecie ma źródło w wodach gruntowych. Nasze przetrwanie bez niej nie byłoby możliwe. Najbardziej podatne na susze miejsca na świecie całkowicie polegają na podziemnych zasobach wodnych. Jednak nawet rzeki i mokradła potrzebują wód gruntowych, by utrzymać zdrowe i należycie rozwijające się ekosystemy.

 

Międzynarodowy Dzień Wody 2022 - Wody gruntowe: niewidoczny składnik żywności

Coraz liczniejsza populacja ludzka, błyskawiczna urbanizacja i rozwój ekonomiczny to tylko przykładowe przyczyny zwiększenia zapotrzebowania na wodę, energię i żywność. Rolnictwo zużywa najwięcej świeżej wody ze wszystkich sektorów, a to zapotrzebowanie ma jeszcze wzrosnąć. Szacuje się, że przyrost populacji ludzkiej do 9 miliardów (do około 2050 roku) spowoduje zwiększenie zużycia wody w produkcji żywności aż o 50%.

Dziś, za około 70% globalnego wysuszenia wód gruntowych odpowiedzialne jest właśnie rolnictwo, które zużywa wodę na rzecz produkcji żywności roślinnej, hodowli zwierząt oraz upraw przemysłowych. Wzrasta zależność wytwórstwa spożywczego od wód gruntowych wzrasta na całym świecie – obecnie około 30% całej wody zużywanej do nawadniania pól stanowią wody gruntowe. To zjawisko jest szczególnie mocno widoczne w Ameryce Północnej i Południowej Azji.

Wody gruntowe skutecznie wspomagają eliminację biedy oraz wzrost bezpieczeństwa żywnościowego, przede wszystkim w regionach Azji Wschodniej i Indiach. Drobni rolnicy są w stanie uzyskać dostęp do wody poprzez nowe technologie dokonywania odwiertów i wypompowywania wody, które wprowadzono do użytku pod koniec XX wieku.

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wody 2022 - Wody gruntowe: źródło nieodnawialne

Wody gruntowe są nadmiernie eksploatowane w wielu rejonach świata, gdzie więcej surowca uzyskuje się z akwenów niż może zostać naturalnie uzupełnione przez opady deszczu lub śniegu. Trwałe nadużywanie tych źródeł może sprawić, iż wody gruntowe przestaną stanowić odnawialny zasób ziemski. Wówczas upadnie wiele cennych ekosystemów, a groźba suszy i braku dostępu do wody pitnej stanie się realna. By temu zapobiec, konieczne jest właściwe zarządzanie zasobami wodnymi na różnych poziomach oraz w różnych sektorach produkcji. Znaczącą rolę może mieć tu także obniżenie wskaźnika marnotrawstwa żywności oraz edukacja w zakresie oszczędzania wody.

 

 

Jakość wód gruntowych oraz zanieczyszczenia

Wody gruntowe zostały zanieczyszczone w wielu regionach, a odwrócenie tego zjawiska może okazać się bardzo trudnym i czasochłonnym procesem. To wpływa z kolei na zwiększone koszty uzyskiwania wody, a nawet całkowicie wyklucza możliwość korzystania z niej.

Użytkowanie chemicznych i organicznych nawozów stanowi poważne zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Związki azotu uważa się obecnie za najczęstszy powód skażenia wody. Pozostałe to przede wszystkim pozostałości pestycydów oraz wysookodporne bakterie.

W powyższym aspekcie konieczne będą ciągłe prace nad ulepszeniem regulacji prawnych, które uchronią wody gruntowe od ekspozycji na substancje chemiczne i biologiczne z obszarów rolniczych.

 

Międzynarodowy Dzień Wody 2022 - Monitorowanie wód gruntowych

W niektórych częściach świata nadal nie ma pełnej informacji na temat zasobów wody, co sprawia, że nie wykorzystujemy należycie potencjału leżącego dosłownie pod naszymi stopami.

Zrównoważone użycie wód gruntowych wymaga stałego monitorowania zużycia, szczególnie w przypadku systemów nawadniania zasilanych przez nieodnawialne akweny. Technologie satelitarne oferują opłacalne możliwości estymowania zużycia wód oraz poziomu parowania na dużych powierzchniach.

 

Co możemy zrobić?

Przede wszystkim zwiększyć świadomość na temat wód gruntowych, których rola przez wieki była niedoceniana i niedoszacowana. Wiedząc, jak ważna jest jej jakość i dostępność, możemy uratować całe ekosystemy od suszy i spowolnić zmiany klimatyczne. Kluczowa będzie nowa, globalna polityka na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Pamiętajmy także, że każda firma może wprowadzić w ramach własnej działalności politykę monitorowania zużycia zasobów. Traceability także przyczynia się do utrzymania kontroli nad zrównoważonym rozwojem produkcji. Identyfikowalność oferowana przez systemy takie jak TraceON może stanowić też wiarygodny dowód dla instytucji kontrolnych, dzięki czemu firma zyskuje status przyjaznej środowisku i nastawionej na oszczędność a nie nadmierną eksploatację dóbr naturalnych.

Zobacz TraceON w akcji!

#eko #food #production #health #traceability #water #agro #agriculture #groundwater #FAO #sustainable #pollution

Źródło: https://www.fao.org/

 

 

Producentem systemu TraceOn jest firma

KORSOL Sp. z o.o.
ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

 +48 601 501 386
 kornel.grzywocz@korsol.pl

Anna Mańka

Chcesz wdrożyć produkt w swojej firmie?
Skontaktuj się ze mną.

Natalia Jakubiec

 +48 662 242 409
 natalia.jakubiec@korsol.pl