fbpx
slider mask

Aktualności

Global Youth Forum 2022

04 października 2022

FAO organizuje forum dla młodych. W dniach 17-21 października odbędzie się WFF Global Youth Forum 2022 – światowa konferencja żywnościowa zorganizowana z myślą o młodych pokoleniach.

 

Global Youth Forum 2022 - Jakie są jego cele?

FAO chce zgromadzić młodych ludzi w bezpiecznej przestrzeni dla prowadzenia globalnej dyskusji, wspólnego wyznaczania celów i rozwiązań. Wszystko po to, by propagować transformację systemów produkcji żywności. Tegoroczne motto brzmi: „Zdrowa dieta. Zdrowa planeta”. W związku z nim sporządzono główne punkty, na które podczas forum zostanie położony szczególny nacisk:

- Szukanie rozwiązań dla większego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wzmocnionej odporności rolnictwa;

- Podkreślenie związków pomiędzy stylami odżywania a bezpieczeństwem planety;

- Wspólne odszukanie i nagłaśnianie odważnych, nowatorskich rozwiązań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i ich wpływu na życie ludzkie;

- Zwiększanie globalnego dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności.

 

W jaki sposób WFF chce osiągnąć postawione przed nim cele?

Przede wszystkim poprzez zgromadzenie w jednym miejscu młodych osób, które rozważą przyszłość polityki żywnościowej. Poprzez stworzenie laboratorium innowacji dla młodych przedsiębiorców i naukowców. Zorganizowane zostanie także sympozjum edukacyjne dla szkół, działania wspomagające motywację i zaangażowanie młodzieży. WFF chce dotrzeć do młodzieży z każdej warstwy społecznej, każdego zakątka świata, włącznie z osobami często marginalizowanymi.

 

 

Global Youth Forum 2022 - Działania

Coroczne zebranie w ramach WFF stanowi kulminację wszystkich działań odbywających się przez cały rok. W ich skład wchodzą prowadzone debaty polityczne i naukowe (np. w ramach Youth Assembly), nagrody za tworzone innowacje (np. wręczane podczas finału Transformative Research Challenge), działania edukacyjne (laboratoria YUNGA, laboratoria nauczycielskie), warsztaty rozwojowe, wystawy, dodatkowe eventy i wydarzenia kulturalne. Podczas forum przedstawiona zostanie nowo powołana Grupa Młodych Specjalistów stworzona z dwudziestu wyróżniających się naukowców w wieku poniżej 35 lat.

  • Oto przykładowe tematy debat znajdujących się w planie Forum:
  • Rola młodych w bezpieczeństwie żywnościowym i działaniach pokojowych.
  • Zrzeszanie młodych rolników i edukacja rolnicza skupiona na temacie wsi.
  • Atrakcyjne dla młodych rolnictwo regeneracyjne.
  • Rola rolnictwa i leśnictwa zarządzanego przez młodych dla odporności systemów rolno-żywnościowych.
  • Młodzi w centrum rewolucji żywnościowej.
  • Droga do zrównoważonych systemów żywnościowych.

 

Co FAO chce osiągnąć?

Dzięki corocznej organizacji Globalnego Forum Młodych FAO dąży do pozytywnych zmian w polityce żywnościowej i zarządzającej rolnictwem. Dodatkowo oczekuje się zwiększonej debaty nad ochroną klimatu i wody oraz wprowadzaniu w życie kolejnych postulatów.

Dzięki angażowaniu młodszych pokoleń oczekuje się także napływu nowych, świeżych pomysłów i rozwiązań, które młodzi będą w stanie w kolejnych latach wprowadzać w życie na dużą skalę.

FAO dąży również do sformułowania propozycji reform edukacyjnych, które uwzględnią najnowsze osiągnięcia naukowe, tematy bezpieczeństwa żywnościowego oraz rolnictwa w nowych programach nauczania.

Celem forum jest także uwzględnienie w opracowywanej polityce FAO wszystkich grup społecznych i zdobycie młodych ambasadorów. To także jasna wiadomość, iż w tematyce ochrony środowiska i działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego nikt nie powinien być wykluczany.

 

 

Global Youth Forum 2022 - Kto może wziąć udział?

Choć całość wydarzenia skierowana jest głównie do młodszych pokoleń, Zgromadzenie Młodych na forum to miejsce ogólnodostępne, w którym każdy może się czuć mile widziany. Forum nie zakłada żadnej formy dyskryminacji.

Zaproszeni są wszyscy chętni, bez względu na to, czy działają indywidualnie, czy zapisują się z ramienia jakiejś organizacji.

Przedstawiciele rządowi krajów członkowskich FAO zostali poproszeni o wyznaczenie delegatur, które wezmą udział w Zgromadzeniu.

 

Więcej informacji na temat planu całego wydarzenia oraz poradnik uczestnika znajduje się na stronie FAO: https://www.world-food-forum.org/flagship-event/2022/en

Zachęcamy do zarejestrowania się na wydarzenie.

 

 

Zobacz jak działa TraceON

 #FAO #youth #forum #żywność #bezpieczeństwo #rozwój #WFF

 

Producentem systemu TraceOn jest firma

KORSOL Sp. z o.o.
ul. Młyńska 8/1, 41-803 Zabrze

Kornel Grzywocz

W sprawie biznesowej
skontaktuj się ze mną.

Kornel Grzywocz

 +48 601 501 386
 kornel.grzywocz@korsol.pl